top of page

Machine No. 2 (Reindert) is ontstaan uit het verlangen om de schoonheid en het mysterie van het vallen van helikopterzaden vast te leggen. Het resultaat is een grote en complexe installatie in de vorm van een machine. De ervaring van het zien van de vallende zaden kon naar mijn idee niet anders buiten zijn context gecommuniceerd worden zonder die ervaring zo direct mogelijk te recreëren. Deze strategie van een fenomeen vastleggen en de daaruit voortvloeiende filosofische implicaties overbrengen slaat terug op mijn verleden in de fotografie. Met deze machine tracht ik de beperkingen die ik ervaarde met het fotografische medium te ontstijgen en te omarmen dat de realiteit zich soms niet laat vangen in slechts beeld.

Met de machine probeer ik traditionele kunsthistorische principes als schoonheid, verwondering, het sublieme en waarheid terug te brengen in de moderne kunst omdat ik geloof dat zij nog altijd relevant zijn en kunnen leiden tot nodige contemplatie, debat en genot.

Ik had deze machine nooit kunnen maken zonder Martin Eillebrecht. Op technisch, praktisch, logistiek en emotioneel gebied was hij onmisbaar en heb ik gigantisch veel van hem geleerd. Ook Peter Vree heeft een onmisbare invloed gehad op dit project. Hij heeft zeer genereus zijn werkplaats opengesteld om aan de machine te kunnen werken. Daarnaast heeft ook hij veel technische en praktische steun geboden. Hij heeft bijvoorbeeld onder andere de gehele machine afgelast. Ik ben deze mannen eeuwig dankbaar voor wat zij mij gegeven hebben. 

Martin en Peter hebben samen het bedrijf Gratia Hydro wat zich specialiseert in kleinschalige waterkracht en het opwekken van energie. Peter is daarnaast ook eigenaar van IJzerbergh Metaalbewerking. Peter werkt vaker samen met kunstenaars en is niet alleen een waar vakman maar ook prettig om mee samen te werken.

bottom of page